Drewniany kościół w Sromowcach Niżnych

Spacerując po naszej miejscowości można natknąć się unikatowy zabytek – liczący sobie kilka stuleci drewniany kościółek. Jego ciekawa architektura i wnętrze kryją w sobie walory, które sprawiają, że warto zatrzymać się tu na dłuższą chwilę i zajrzeć do środka.

Drewniany kościół św. Katarzyny w Sromowcach Niżnych prawdopodobnie został wzniesiony w 1513 roku. Na skutek szeregu targających tym rejonem powodzi w drugiej połowie XVI wieku, obiekt podupadł. W kolejnych stuleciach świątynia uległa dużej przebudowie. Stopniowo dodano wieżę, zakrystię i kruchtę, a na początku XX wieku kościół został wydłużony. W obecnym kształcie obiekt ma jedną nawę i trójbocznie zamknięte prezbiterium. W bocznej części kościoła znaleźć można sporych rozmiarów, podzieloną na trzy części przybudówkę. Zbudowana na konstrukcji słupowej i zakończona iglicą wieża wznosi się od zachodniej strony świątyni, u jej wejścia znajduje się nieduża kruchta. Budynek posiada konstrukcję zrębową, ściany są oszalowane, dach okryty jest gontem. Kościół otoczony jest ciekawie zaprojektowanym, drewnianym ogrodzeniem z dwiema bramami.

Nabożeństwa w drewnianym kościele w Sromowcach Niżnych zakończyły się w latach 80-tych XX wieku, wraz z oddaniem do użytku nowego kościoła. Dziś w drewnianym kościółku znajduje się mała galeria rzeźby i malarstwa. Wchodząc do środka spostrzec można trzy półkoliste okna, barokową ambonę pochodzącą prawdopodobnie z XVIII wieku oraz zabytkowe malowidła przedstawiające św. Antoniego i św. Katarzynę.

Najcenniejsze przedmioty z wnętrza świątyni zostały przeniesione do nowego kościoła w Sromowcach Niżnych. Jest to między innymi drewniana gotycka chrzcielnica w formie sześciobocznego kielicha z XVI wieku oraz gotycki tryptyk z końcówki XIV wieku, w którego środkowej części znajduje się niezwykle efektowna, około metrowa figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Rzeźba ta jest jednak tylko kopią, oryginał z XIV wieku znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Do nowego kościoła trafiły również zabytkowe naczynia liturgiczne – pięknie zdobiona monstrancja z przełomu XV i XVI stulecia, srebrny i pozłacany kielich z XVII stulecia. Pośród zabytków sromowieckiego kościoła na uwagę zasługują także rzeźbione lichtarze w stylu rokoko i rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego z XVIII wieku, będąca fuzją stylów barokowego i ludowego.