Rezerwat Biała Woda

Położony w dolinie potoku Biała Woda i jego dopływu Brysztańskiego Potoku rezerwat został założony w 1963 roku, aby ochronić cenny krajobraz z wyjątkowymi elementami przyrody nieożywionej, flory i fauny oraz pozostałości dawnej kultury wiejskiej. Na szczególną uwagę zasługują interesujące formacje geologiczne w postaci fantazyjnie ukształtowanych skał wapiennych z okresu jury i kredy. Rezerwat Biała Woda ma powierzchnię około 30 ha i składa się z czterech obszarów oddzielonych pastwiskami i polami uprawnymi. Wapienne skały i turnie, kamieniste koryto potoku tworzącego liczne kaskady, bujna roślinność malowniczo pokrywająca zbocza, nadają krajobrazowi wyjątkowego uroku i sprzyjają pieszej czy rowerowej wędrówce.

Tuż po wejściu na teren rezerwatu zwraca uwagę skała zwana Czubatą, nieco dalej znajduje się będąca pomnikiem przyrody Bazaltowa Skała wulkanicznego pochodzenia. Nie sposób również nie zauważyć grupy Skał Białowodzkich i powstałego między nimi przełomu utworzonego przez potok. Wśród Międzyskał nad przełomem wyróżnia się największa z turni, 80-metrowa Smoległowa Skała. Nieopodal ujścia potoku o nazwie Zimna Studnia zobaczymy charakterystyczną Czerwoną Skałkę, a naprzeciw niej tworzące swoisty amfiteatr Konowalskie Skały. Z kolei nieco dalej za Czerwoną Skałką wyróżnia się grupa formacji wapiennych zwanych Skałami Kornajowskimi, a w miejscu ujścia Brysztańskiego Potoku do Białej Wody, Skała Kociubylska ze stromo opadającymi do potoku ścianami. Na terenie rezerwatu Biała Woda znajduje się też wychodnia bazaltu oraz pozostałości po dawnym osadnictwie.

Rezerwat jest bez wątpienia jednym z najbardziej interesujących miejsc w Pieninach, łatwo dostępnym, z wygodną dla turystów infrastrukturą. Z miejscowości Jaworek w pobliżu Szczawnicy prowadzi do Białej Wody wygodna droga wzdłuż potoku Grajcarek, a przed samym wejściem do rezerwatu znajduje się parking dla samochodów. To wyjątkowe miejsce sprzyja zarówno wycieczkom pieszym, jak i rowerowym, wyposażone zostało nie tylko w liczne miejsca do odpoczynku, ale i czytelne tablice informacyjne. Szlak pieszy jest zaś na tyle wygodny, że nadaje się do wędrówek nawet z małymi dziećmi.