Rezerwat Zielone Skałki

Jedyne w swoim rodzaju pasmo skał wapiennych o nazwie Zielone Skałki, położone nad Jeziorem Czorsztyńskim, otoczone było wieloma legendami, przede wszystkim o schowanych tutaj skarbach. Nie brakowało też chętnych poszukujących rzekomo ukrytego bogactwa, nawet pod wodą. Sama nazwa ma także długą tradycję, pojawia się już bowiem na mapach z pierwszej połowy XIX wieku. Zielone Skałki zalicza się do Pienin Spiskich, a na ich terenie leżą takie miejscowości, jak Niedzica – Zamek i Falsztyn. Skalne pasmo ma 2 km długości, a jego najwyższy punkt liczy sobie 616 metrów n.p.m.

Liczne skały wchodzące w skład pasma mają swoje nazwy własne, są to między innymi Ślusarska Skała, Walantowa, Rybiarka, Pieronka. Skałki zbudowane są z krynoidowego wapienia serii czorsztyńskiej. Między nimi rozciągają się urocze, niewielkie dolinki i łąki tworząc wraz ze skałami malownicze pejzaże, gdzie ostre turnie sąsiadują z sielskimi łąkami z bujną roślinnością, a pokryte lasem skalne zbocza spadają pionowo do wody. Do Jeziora Czorsztyńskiego Zielone Skałki opadają majestatycznymi, liczącymi kilkadziesiąt metrów stromymi urwiskami. Jedna z najbardziej znanych skał, Rybiarka, charakteryzuje się pionową ścianą stumetrowej wysokości. Kiedy stworzono sztuczny zbiornik, teren wokół został zalany wodą, a wschodnia część pasma utworzyła na Jeziorze Czorsztyńskim malowniczy półwysep.

Zielone Skałki zostały w 1966 roku włączone do Pienińskiego Parku Narodowego jako jedyny obszar Pienin Spiskich, stając się swoistą enklawą Parku po drugiej stronie Jeziora Czorsztyńskiego. Występują tu bowiem rzadkie gatunki roślin, a niegdyś ten teren stanowił naturalne środowisko żbika. W 1970 roku rezerwat został objęty ochroną ścisłą, co oznacza, że nie jest udostępniony turystom. Jedynie brzegiem półwyspu, na granicy obszaru chronionego, biegnie droga gruntowa i szlak rowerowy. Dojazd prowadzi od strony miejscowości Falsztyn. Fascynujące urwiska skalne można natomiast podziwiać od strony jeziora, odbywając rejs statkiem wycieczkowym.